دکتر حاجی گلدی آنه محمدزاده

دکتر حاجی گلدی آنه محمدزاده

تخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حاجی گلدی آنه محمدزاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام خمینی چهارراه دارایی
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021