جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی گنبدکاووس

دکتر جعفر حسامی رستمی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر عبدالحلیم عاشورمحمدی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر احمد پورقاضی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر منیژه رودی

پزشک

متخصص رادیولوژی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر