جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی گنبدکاووس

دکتر منیژه رودی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر طاهر آخوندزاده

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر جعفر حسامی رستمی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر عبدالحلیم عاشورمحمدی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر احمد پورقاضی

پزشک

متخصص رادیولوژی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر