آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

دکتر تورج دلخواه - متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

عنوان تخصص: پاتولوژی

شماره نظام : ۷۶۴۰۸

آدرس و تلفن مطب
مطب آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

گنبدکاووس - خیابان طالقانی شرقی - روبروی بیمه ایران مرکزی
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021