دکتر حمیدرضا ظهورکاری

دکتر حمیدرضا ظهورکاری

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیدرضا ظهورکاری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان حافظ جنوبی - مجتمع پزشکی حافظ
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021