جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گنبدکاووس صفحه 3

دکتر نورلی رادگهر

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر شهلا عجمی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر عبدالحمید سارلی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر کریم بردی طلائی

پزشک

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب


دکتر سید حسین سجادیان مرزبالی

پزشک

متخصص بیماریهای قلب و عروق


دکتر محمدحسین دباغ حسینی پور

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر ناصر کرامت

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر ذکریا زینی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر فریدون علاقی

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر شباهنگ موسوی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر رحمت قاضیانی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر علی تقوی کوتنائی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر عبدالحلیم عاشورمحمدی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر حسین میرویسی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر احمد پورقاضی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر حمید پالیده

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر مجید توکلی

متخصص

تخصص جراحی عمومی


دکتر فیروزه فروزنده

متخصص

متخصص زنان وزایمان


دکتر حبیب سهرابی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر پروین علیزاده

متخصص

تخصص زنان و زایمان


خدمات ارزش افزوده اکسیر