جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گنبدکاووس صفحه 4

دکتر بهروز ساتلیخ محمدی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر آی سل گوگلانی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر رحیم رضائی شیرازی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر محمد مهدی عباسی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر یوسف ملاخانی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر فاطمه تسلیمی لتیکوه

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر رضا موسی دوست

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر عبدالعظیم خزینی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر یعقوب ظهیری

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر مهدی وکیلی نژاد

پزشک

متخصص آسیب شناسی تشریحی


خدمات ارزش افزوده اکسیر