دکتر علی رضاپور

دکتر علی رضاپور

فوق تخصص عفونی کودکان

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : ۷۱۲۳۶

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان بلادیان - پاساژ شهرداری
 شهر / استان
 شهر / استان

گچساران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020