دکتر مهرزاد عموئی

دکتر مهرزاد عموئی

بیماری های داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 132512

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهرزاد عموئی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان مطهری-ساختمان درنا-طبقه 4
 شهر / استان
 شهر / استان

بندر انزلی

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهرزاد عموئی بندر انزلی : 01344548952
Exir 2021