مرکز تصویربرداری یاسوج

مرکز تصویربرداری یاسوج

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری یاسوج
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
یاسوج
 شهر / استان
 شهر / استان

یاسوج

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021