دکتر احمد صنعتی

دکتر احمد صنعتی

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 17535

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر احمد صنعتی
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان حضرت سیدالشهدا
 شهر / استان
 شهر / استان

یزد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر احمد صنعتی یزد :
19-6210010
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024