دکتر سوده جرجانی

رادیولوژی سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : ۱۲۳۸۴۸

  • متخصص رادیولوژی سونوگرافی CT scan و MRI
  • فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی
  • فعالیت ها و مدارک: دوره تکمیلی پیوند کبد و بیوپسی کبد، بیوپسی پستان، FNA تیروئید،
  • بیوپسی مهره و توده ریه تحت گاید CT scan،
  • سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول و دوم، NT، آنومالی اسکن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین
  • سونوگرافی داپلر رنگی

شهر استان
 آدرس و توضیحات

یزد

خیابان کاشانی - انتهای کوچه کانون زبان ایران

شماره تلفن دکتر سوده جرجانی یزد : 03536246877

مسیریابی از گوگل گزارش خطای نقشه

رکوردی یافت نشد

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab