دکتر خشایار ابراهیم زاده معبود

دکتر خشایار ابراهیم زاده معبود

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 108593

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر خشایار ابراهیم زاده معبود
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024