جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

دکتر فریبرز زندیه

فوق تخصص

آلرژی و ایمنی شناسی بالینی


دکتر محسن ابراهیمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص آسم و الرژی و بیماری‌های نقص ایمنی


دکتر حبیب سهیلی

فوق‌تخصص

رتبه اول بورد فوق تخصصی آسم و آلرژی


دکتر مرتضی فلاح پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص آسم ، آلرژی و ایمنولوژی بالینی،کارشناس شبکه سلامت،هیات علمی دانشگاه


دکتر منصور حق شناس

متخصص

متخصص کودکان ونوجوانان(آسم و آلرژی)


کلینیک آسم و آلرژی دکتر محمدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص آلرژی و آسم


    خدمات ارزش افزوده اکسیر