جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ادیولوژی

دکتر مهدی کیانی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر مریم تفنگ چی

عمومی

رادیولوژی فک و صورت


دکتر پری هاشمی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر مرتضی امینی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر عبدالکریم منصوری

متخصص

رادیولوژی و سنوگرافی


دکتر رضا معین الدین

متخصص

رادیولژی و سنوگرافی


دکتر محمد حسین جباری

متخصص

رادیولوژی سنوگرافی


دکتر رضا علی قنبری

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر غلامرضا سیف

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر آناهیتا مرامی

پزشک

پرتونگاری


دکتر پریرخ یزدانیان

پزشک

رادیولوژی سونوگرافی


رادیولوژی سونوگرافی دکتر تدین

متخصص

دکتر امیررضا تدین فر


دکتر اعظم نجفیان(رادیولوژی مهر)

متخصص

رادیولوژی سونوگرافی


دکتر سوده جرجانی

متخصص

رادیولوژی سونوگرافی


دکتر یوسف سرباز عقدائی رادیولوژی مهران

متخصص

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر میترا فتح آبادی

متخصص

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار بروجن

مرکز تصویربرداری دکتر خاکسار

سونوگرافی


مرکز تصویربرداری کوثر فارسان

مرکز تصویربرداری کوثر

سونوگرافی


خدمات ارزش افزوده اکسیر