جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ادیولوژی

دکتر نژادحسین

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر حمیده رییسی

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


سونوگرافی تخصصی دکتر سیاوش نوری

متخصص

متخصص تصویر برداری (رادیولوژیست)


دکتر مژگان کرد

متخصص

رادیولوژی و سونوگرافی


مرکز تصویربرداری بهار

متخصص

دکتر مجید بادیه نشین


کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی

متخصص

دکتر حسین دستورانی


کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی

متخصص

دکتر کوروش باقری


مهدی غروی

کارشناس

شنوایی سنجی (ادیولوژی)


دکتر فاطمه مهدی پور

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


شنوایی سنجی پاستور

کارشناس

مرکز سرگیجه پاستور


خدمات ارزش افزوده اکسیر