جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی

دکتر محمدرضا گلبخش

فوق تخصص

جراحی استخوان و مفاصل - فوق تخصص جراحي ستون فقرات


دکتر مازیار نفیسی

متخصص

جراح بیماری های استخوان و مفاصل


دکتر مهدی حسنی

عمومی

ارتوپدی


دکتر سید احمد مرتضوی

متخصص

جراح متخصص ارتوپدی


دکتر محسن صفاری زاده

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر مهدی شهرستانی

متخصص

متخصص جراحى استخوان و مفاصل(ارتوپد)


دکتر حمید روشندل

متخصص

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) ،تعویض مفاصل،طب ورزشی


ارتوپدی فنی (ارتز پروتز) یاراطب

کارشناس

نوید منزوی زاده - ارتوپد فنی


دکتر رحمت اله آزادی

فلوشیپ

متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو


دکتر محسن ترابی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر زاگرس منصور پور

متخصص

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر محمد جواد ریحانی

متخصص

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر رضا اعرابیان

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر یونس مهری

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر نقی آهنگر کیاسری

متخصص

متخصص ارتوپدی


دکتر شهرام ملک زاده

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر مسعود صابری

متخصص

متخصص ارتوپدی - جراح زانو و لگن


دکتر مرتضی دهقان

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر عباس مهدیلو

متخصص

جراح و متخصص استخوان و مفاصل


خدمات ارزش افزوده اکسیر