جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بیهوشی و درد

دکتر جواد صادقی

فوق‌تخصص

فوق تخصص درد و تخصص بیهوشی


دکتر سید مهدی کیایی

متخصص

متخصص درد های حاد و مزمن


دکتر یحیی عطایی

فوق‌تخصص

فوق تخصصی طب تسکینی - درد


دکتر سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی

فلوشیپ

فلوشیپ کنترل و درمان درد


دکتر سیروس مومن‌زاده

پروفسور

فوق تخصص دردشناسی


دکتر حبیب پشتاره

متخصص

تخصص بیهوشی


دکتر سیدمرتضی اخلاقی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر سید موسی تاج خواه

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر حاجی گلدی آنه محمدزاده

فوق‌تخصص

تخصص بیهوشی و فلوشیپ درد


دکتر حمید پالیده

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر جواد شاهین فر

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر علی سالکی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر سید ربیع علیان امیری

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر محمدحسن شمس الحرار

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر صلاح ذبیحی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر حسن رئوفی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر کاوه ماهوتی زرعی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر مسعود شریفی هرستانی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر نصرت اله جبار

پزشک

متخصص بیهوشی


خدمات ارزش افزوده اکسیر