جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بیهوشی و درد صفحه 3

دکتر حسین آیین فرد

متخصص

تخصص بیهوشی


کلینیک درد فوق تخصصی آسا

متخصص

دکتر نوید ابوالاحرار


دکتر محی الدین فصیحی هرندی

فوق‌تخصص

فوق تخصص درد


دکتر سیدعلی امامی میبدی

متخصص

تخصص بیهوشی


دکتر مجید نجفی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر علی حسنی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر فرهاد صبری

پزشک

متخصص بیهوشی


دکترایرج ضرغام

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر فریبا روستا

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر محمدجعفر منصوری

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر شهریار امینی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر  هدایت اله الیاسی

متخصص

تخصص بیهوشی


دکتر  مهران کوچک

پزشک

  بیهوشی


دکتر کامبیز اسدی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر بابک اشرف نژاد

پزشک

متخصص بیهوشی


خدمات ارزش افزوده اکسیر