جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان خون و سرطان

دکتر محمد فرات یزدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و‌ سرطان بالغین


دکتر مریم علیزاده فروتن

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و سرطان بالغین


دکتر علی قاسمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان و پیوند سلولهای بنیادی


دکتر علی احسان پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص سرطان ، اونکولوژیست بالینی


دکتر محمد واعظی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و سرطان بالغین


دکتر پگاه گرجی بیانی

دکترای‌تخصصی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی (سرطان شناسی و پرتو درمانی)


دکتر مرتضی محمدپور

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین


دکتر بابک نجاتی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان


دکتر محمدمهدی ادیب سرشکی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر محمد فاکر

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


خدمات ارزش افزوده اکسیر