جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان خون و سرطان

دکتر حمیدرضا جلالیان

فوق تخصص

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


دکتر علی اخوتیان

فوق تخصص

فوق تخصص


دکتر یزدان ظفری

متخصص

خون و انکولوژی


دکتر مهدی سرخیل

فوق تخصص

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر امیر هوشنگ پورخانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر محمد فرات یزدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و‌ سرطان بالغین


دکتر مریم علیزاده فروتن

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و سرطان بالغین


دکتر علی قاسمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان و پیوند سلولهای بنیادی


دکتر علی احسان پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص سرطان ، اونکولوژیست بالینی


دکتر محمد واعظی

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و سرطان بالغین


دکتر پگاه گرجی بیانی

دکترای‌تخصصی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی (سرطان شناسی و پرتو درمانی)


دکتر مرتضی محمدپور

فوق‌تخصص

فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین


دکتر بابک نجاتی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان


دکتر محمدمهدی ادیب سرشکی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر محمد فاکر

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


دکتر مجتبی گرجی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)


دکتر مهیار منصوری

متخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


دکتر بابک شازاد

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)


دکتر جواد جواهری

متخصص

متخصص طب پیشگیری و اجتماعی


دکتر برهان مرادویسی

پزشک

فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر