جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان داخلی

دکتر داوود محمدی نژاد

متخصص

بیماری های داخلی


دکتر سیدرضا مدرس موسوی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر مهرزاد عموئی

متخصص

بیماری های داخلی


دکتر ام البنین فضلی

متخصص

داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)


دکترعبدالرضااردشیرزاده

متخصص

داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)


دکتر همایون شیخ اسلامی

عمومی

بیماری های داخلی - گوارش


دکتر اکرم نوری

متخصص

روماتولوژی


دکتر علی قاسمی

متخصص

بیماری داخلی


دکتر محمد علی جباری

عمومی

داخلی کودکان


دکتر همایون بابا اولادی

متخصص

بیماری های داخلی


دکتر سید حسن مقدم

متخصص

بیماری داخلی


دکتر سید کوروش عظیمی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر حسن جواهری

پزشک

متخصص داخلی


دکتر سعید سعیدنیا

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی-دیابت تیرویید فشارخون گوارش تنفس مشاوره قبل از عمل جراحی


دکتر محسن امیدی

متخصص

تخصص بیماری های داخلی


دکتر نسرین باباخداوردی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر قربانعلی رحیمیان فرادنبه

متخصص

تخصص بیماری های داخلی


دکتر مجید نصیری

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر رائولا راگوتام

پزشک

متخصص داخلی


خدمات ارزش افزوده اکسیر