جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روانپزشکی

دکتر ستاره آرام

متخصص

روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی /روانکاو


دکتر شیرین شاهرخی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهدی عادل

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حمیدرضا شکوری

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر مسعود مسیحای اکبر

پزشک

متخصص روانپزشکی


دکتر فرامرز ذاکری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر فیروزه درخشان پور

فوق تخصص

فوق تخصص روانپزشکی کودکان، متخصص روانپزشکی


دکتر آرمان مسعودی

متخصص

متخصص اعصاب و روان-فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


دکتر سمانه فرنیا

فوق تخصص

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


دکتر علی فخاری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر هومن فقیه نصیری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حافظ محمدحسین پور

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حسین باقری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر محمد فلاح زاده

عمومی

اعصاب و روان


دکتر مرتضی نهاوندی

عمومی

اعصاب و روان


دکتر محسن شهسواری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر علیرضا حاج سید جوادی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهرداد سجادی

متخصص

متخصص روانپزشک


دکتر ایرج گودرزی

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روانپزشکی اطفال


خدمات ارزش افزوده اکسیر