جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روانپزشکی

دکتر ستاره آرام

متخصص

روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی /روانکاو


دکتر حمیدرضا شکوری

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر حافظ محمدحسین پور

متخصص

اعصاب و روان


دکتر محمد فلاح زاده

عمومی

اعصاب و روان


دکتر مرتضی نهاوندی

عمومی

اعصاب و روان


دکتر محسن شهسواری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر علیرضا حاج سید جوادی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهرداد سجادی

متخصص

متخصص روانپزشک


دکتر ایرج گودرزی

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روانپزشکی اطفال


حوری وش قادری گندمانی

دکترا

روانپزشک


دکتر آزاده سیدیان

پزشک

روانپزشک


دکتر سعید کیاکجوری

پزشک

متخصص روانپزشک (روانشناس)


دکتر نادیا ثقفی

متخصص

تخصص روانپزشکی


مهدی صمیمی اردستانی

متخصص

روانپزشک


دکتر شهرام ناصری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر جواد علاقبندراد

پزشک

روانپزشکی اطفال


دکتر شیما محسن شینی

متخصص

متخصص روانپزشکی و روانکاوی


دکتر ندا فرزانه.روانپزشک

متخصص

بورد تخصص روانپزشکی


دکتر شکوفه رادفر

فوق‌تخصص

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


خدمات ارزش افزوده اکسیر