جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روانپزشکی

دکتر ستاره آرام

متخصص

روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی /روانکاو


دکتر شیرین شاهرخی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهدی عادل

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حمیدرضا شکوری

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر مسعود مسیحای اکبر

پزشک

متخصص روانپزشکی


دکتر سمانه فرنیا

فوق تخصص

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


دکتر فرامرز ذاکری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر فیروزه درخشان پور

فوق تخصص

فوق تخصص روانپزشکی کودکان، متخصص روانپزشکی


دکتر آرمان مسعودی

متخصص

متخصص اعصاب و روان-فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


دکتر حافظ محمدحسین پور

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حسین باقری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر محمد فلاح زاده

عمومی

اعصاب و روان


دکتر مرتضی نهاوندی

عمومی

اعصاب و روان


دکتر محسن شهسواری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر علیرضا حاج سید جوادی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهرداد سجادی

متخصص

متخصص روانپزشک


دکتر ایرج گودرزی

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روانپزشکی اطفال


حوری وش قادری گندمانی

دکترا

روانپزشک


دکتر آزاده سیدیان

پزشک

روانپزشک


خدمات ارزش افزوده اکسیر