جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روانپزشک

دکتر ستاره آرام

متخصص

روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی /روانکاو


دکتر حمیدرضا شکوری

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر حافظ محمدحسین پور

متخصص

اعصاب و روان


دکتر محمد فلاح زاده

عمومی

اعصاب و روان


دکتر مرتضی نهاوندی

عمومی

اعصاب و روان


دکتر محسن شهسواری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر علیرضا حاج سید جوادی

متخصص

اعصاب و روان


دکتر مهرداد سجادی

متخصص

متخصص روانپزشک


دکتر ایرج گودرزی

متخصص

تخصص روانپزشکی


دکتر سید محمدرضا صدرعاملی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روانپزشکی اطفال


حوری وش قادری گندمانی

دکترا

روانپزشک


دکتر آزاده سیدیان

پزشک

روانپزشک


دکتر سعید کیاکجوری

پزشک

متخصص روانپزشک (روانشناس)


دکتر نادیا ثقفی

متخصص

تخصص روانپزشکی


مهدی صمیمی اردستانی

متخصص

روانپزشک


دکتر شهرام ناصری

متخصص

اعصاب و روان


دکتر حسین عبدا.. ثانی

پزشک

اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر عزت اله قاسمی

پزشک

روانپزشک


دکتر علی رحمانی فرد

پزشک

روانپزشک


خدمات ارزش افزوده اکسیر