جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روان شناسی

دکتر حسین قافله باشی

عمومی

روانپزشک اعصاب


دکتر سبحان پورنیکدست

دکترای‌تخصصی

دکترای تخصصی روانشناسی (متخصص CBT)


دکتر دردانه امیری

دکترای‌تخصصی

روان شناس


دکتر امیر کشاورز

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی و مشاوره


دکتر پریسا غفوریان نوروزی

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی


دکتر بهمن علیمرادی

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی


دکتر مجید شفیعی

دکترای‌تخصصی

دکترای تخصصی روانشناسی


مریم مکتوفس

متخصص

روانشناس


عبدالله فرهادی نسب

متخصص

روانشناس


دکتر هدی نداف شرق

دکترا

روانشناس بالینی


هادی رزم یار

کارشناس‌ارشد

عضو هیات علمی دانشگاه - روان درمان - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی


دکتر دریا دریابری

دکترای‌تخصصی

روانشناس بالینی و مشاور خانواده


دکتر نسیم شریف

دکترای‌تخصصی

متخصص روان شناسی


دکتر زهرا فدایی وطن

متخصص

متخصص روان شناسی و مشاوره


رامین قاسمزاده

کارشناس‌ارشد

روانشناس


مریم مکتوفی (کلینیک روانشناسی راستین)

کارشناس‌ارشد

روانشناس بالینی


دکتر عظیم دارایی فاضلی

دکترا

روانشناس بالینی


دکتر نوشا محسنی مفیدی

کارشناس‌ارشد

روانشناسی


علیرضا رخشان

کارشناس‌ارشد

روانشناس و مشاورخانواده


دکتر پرویز دباغی

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی بالینی و روان درمانی


خدمات ارزش افزوده اکسیر