جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ریه

دکتر مهناز امینی

فوق تخصص

بیماری های ریه


دکتر عفت رفیعی

فوق تخصص

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر حمیدرضا حداد

فوق تخصص

فوق تخصص ریه


دکتر رضا قاسمی

متخصص

داخلی ریه و کلیه


دکتر مهدی فرض مهدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص ریه


دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

فوق‌تخصص

فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماریهای نقص ایمنی


دکتر سیدامیر موسویان

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی توراکس


دکتر رامین سامی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر وحید گوهریان

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی توده های ریه تیروئید پستان


دکتر مریم قرائتی

فوق‌تخصص

فوق تخصص ریه آسم و آلرژی


دکتر محمدعلی زحل

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر ایلاد علوی درزم

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر محمدسالم رضایی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سمراد محرابی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر غلامرضا درخشان دیلمی

پزشک

داخلی-ریه ودستگاه تنفس


دکتر خسرو آگین

پزشک

داخلی-ریه ودستگاه تنفس


دکتر بهزاد بنی اقبال

پزشک

داخلی-ریه ودستگاه تنفس


دکتر مینو حبیبی

پزشک

داخلی-ریه ودستگاه تنفس


خدمات ارزش افزوده اکسیر