جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان طب سنتی ایرانی

دکتر مینا محبی

دکترا

متخصص طب سنتی - ایرانی


دکتر مهرزاد مهربانی

دکترا

متخصص طب سنتی ایرانی


دکتر غلامرضا کردافشاری

دکترا

متخصص طب سنتی


دکتر غلامرضا کرد افشاری

دکترا

دکترای تخصصی (ph.d) طب سنتی ایرانی


دکتر حکیم عرب

دکترا

پزشکی - طب سنتی


دکتر محسن حیدری

دکترا

دکترای حرفه‌ای پزشکی - طب سنتی


دکتر مهرداد کریمی

دکترای‌تخصصی

دکترای تخصصی (ph.d) طب سنتی ایرانی


دکتر لیلا شیربیگی

دکترای‌تخصصی

دکترای تخصصی (ph.d) طب سنتی ایرانی


دکتر روشنک مکبری نژاد

پزشک

متخصص طب سنتی


دکتر کاظم کاروان مسجدی

دکترا

پژوهشگر طب سنتی


خدمات ارزش افزوده اکسیر