جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان عفونی

دکتر جمال میرزایی

فلوشیپ

متخصص عفونی


ابوالفضل خوشدل

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان


دکتر ناصر خسروی

متخصص

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر فریدون رحمانی سامانی

متخصص

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر مرتضی آقا حسنی

متخصص

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر عادل فلاح

پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر صادق پزشکی

پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر احمدرضا عابدان پور

پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


دکتر محمد گدازگر

متخصص

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری


خدمات ارزش افزوده اکسیر