جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان عمومی صفحه 5

دکتر لقمان آدمی مکری

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر بابک معتقدی

پزشک

متخصص جراحی زیبایی


دکتر آزیتا بیجاری

متخصص

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)


دکتر عباس علی بخشی

متخصص

تخصص جراحی عمومی


دکتر سیروس محمدی نژاد

متخصص

تخصص جراحی دهان، فک و صورت


دکتر داود محمدی

فوق تخصص

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی قفسه سینه


دکتر آنالی محسنی آزاد

پزشک

متخصص جراحی


دکتر نادر غضنفری املشی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)


دکتر ایرج نجاتی

پزشک

جراح عمومی


دکتر سمانه فربد

پزشک

جراح عمومی


دکتر نذیر درود

پزشک

جراح عمومی


دکتر لامع آخوندزاده

پزشک

جراح عمومی


دکتر نعمت اله آذرمی

پزشک

جراح عمومی


دکتر رضا آرمین

پزشک

جراح عمومی


دکتر سیداحمد آقامیری

پزشک

جراح عمومی


دکتر جمیله آقاعمو

پزشک

جراح عمومی


دکتر شاهرخ آل آقا

پزشک

جراح عمومی


دکتر آلفرد آنتوسیان

پزشک

جراح عمومی


دکتر ابوالقاسم اباسهل

پزشک

جراح عمومی


خدمات ارزش افزوده اکسیر