جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم

دکتر رضا نجفی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد و بیماریهای متابولیک کودکان


دکتر عبداله دیدبان

فوق تخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان


دکتر محمودعلی کشاورز

عمومی

غدد و متابولیسم


دکتر لیلا مدرس

متخصص

غدد و متابولیسم


دکتر فاطمه صفاری

فوق تخصص

غدد و متابولیسم کودکان


دکتر علیرضا عارف زاده

پروفسور

فوق تخصص غدد،رشد و متابولیسم


دکتر سیما هاشمی پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر اشرف علی مددی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر فرهاد مشایخ بخشی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر عذرا اخی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر مجید وارث وزیریان

فوق‌تخصص

فوق تخصص غددو متابولیسم کودکان و نوجوانان


دکتر لاله قانعی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر شهناز غفوری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر الهام هاشمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد


مطب دکتر محمد عباسی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر عبدالحسین محرابی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر فرزانه روحانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر بنفشه شاه نظری

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم


دکتر معصومه سلیمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم


دکتر همایون واحدی

متخصص

متخصص کودکان ونوزادان رشدوتغذیه


خدمات ارزش افزوده اکسیر