جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب

دکتر مهری نجات

متخصص

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر


دکتر شهاب الدین بهرامی

متخصص

بورد تخصصی اعصاب و روان-روانپزشک


دکتر امیررضا صباح

متخصص

متخصص و جراح مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات


دکتر وحید لطفی فرد

متخصص

متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر بهادر محمدامین

متخصص

متخصص جراحی مغز و ستون فقرات


دکتر محمد مهدی تقدیری

فوق‌تخصص

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ، استاد دانشگاه


دکتر نسرین دودانگی

فوق‌تخصص

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


دکتر محمد والی پور

متخصص

متخصص اعصاب و روان بورد تخصصی روانپزشکی


دکتر مریم بهاری زاده

متخصص

متخصص اعصاب و روان-روانپزشک


دکتر احسان سالمی

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


خدمات ارزش افزوده اکسیر