جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی

دکتر حمیدرضا ترابی

فوق‌تخصص

متخصص و جراح چشم- فوق تخصص جراحی شبکیه


دکتر امیرحسین آقاجانی

متخصص

متخصص و جراح چشم


دکتر علی مکاتب

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر امیر صادقی

فلوشیپ

فلوشیپ قرنیه ، متخصص وجراح چشم پزشکی


دکتر احمدرضا خلیلیان

فوق‌تخصص

جراح و فوق تخصص چشم، دارای بورد تخصصی و فلوشیپ جراحی قرنیه، کاتاراکت، اصلاح جراحی عیوب انکسار ی، پیوند قرنیه


دکتر محمد محمدی روزبهانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحى چشم ، قرنیه ، لیزیک


دکتر سولماز شعاع اهری

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم (فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی)


دکتر محمدمهدی حاتمی

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم- فوق تخصص گلوکوم، فیکو، لیزر


دکتر فاطمه سبزی

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم - فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه


خدمات ارزش افزوده اکسیر