جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی صفحه 2

دکتر محسن فردین

پزشک

متخصص چشم، فوق تخصص شبکیه


دکتر حمیدرضا ترابی

فوق‌تخصص

متخصص و جراح چشم- فوق تخصص جراحی شبکیه


دکتر امیرحسین آقاجانی

متخصص

متخصص و جراح چشم


دکتر علی مکاتب

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر امیر صادقی

فلوشیپ

فلوشیپ قرنیه ، متخصص وجراح چشم پزشکی


دکتر احمدرضا خلیلیان

فوق‌تخصص

جراح و فوق تخصص چشم، دارای بورد تخصصی و فلوشیپ جراحی قرنیه، کاتاراکت، اصلاح جراحی عیوب انکسار ی، پیوند قرنیه


دکتر محمد محمدی روزبهانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحى چشم ، قرنیه ، لیزیک


دکتر سولماز شعاع اهری

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم (فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی)


دکتر محمدمهدی حاتمی

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم- فوق تخصص گلوکوم، فیکو، لیزر


دکتر فاطمه سبزی

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم - فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه


دکتر حسین قوام سعیدی

متخصص

جراح و متخصص بیماریهای چشم


دکتر نفیسه یعقوبی

فوق‌تخصص

چشم پزشک ، فوق تخصص پیوند قرنیه آب مروارید و لیزیک


دکتر سهیلا ثریا

متخصص

چشم پزشک


دکتر سعید خواهشی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر حبیب جعفری

فلوشیپ

جراح و متخصص چشم - فلوشیپ پیوند قرنیه و لیزیک


دکتر محمد علیزاده

متخصص

جراح و متخصص چشم دارای بورد تخصصی


دکتر فاطمه کاظم نژاد

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر ابراهیم گرامی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر محمد صادق محمدزاده

متخصص

جراح و متخصص چشم پزشکی


خدمات ارزش افزوده اکسیر