جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی صفحه 5

دکتر محمد علی نخشب

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر مصطفی فقهی

متخصص

تخصص چشم


دکتر آزاده سمائیلی

پزشک

متخصص جراح چشم پزشک


دکتر زینب میر علایی موردی

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر جواد زمانی امیر

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم ، فوق تخصص جراحی شبکیه


دکتر نیما میرزایی راد

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم ، فوق تخصص قرنیه


دکتر علی مکارمی

متخصص

تخصص چشم و فلوشیپ ویتره و رتین


دکتر سارا قریب

متخصص

تخصص چشم


دکتر محمد مهدی زمانی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر مجد حسن نتاج

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر بابک ده سروی

متخصص

تخصص چشم و فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر بیژن دانشور

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر سویل بیگدلی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر محمد لطفی

متخصص

تخصص چشم


دکتر فرزاد نعمت الهی

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر آرمان فکری

متخصص

تخصص چشم


خدمات ارزش افزوده اکسیر