جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی صفحه 6

دکتر جلال درخشنده

متخصص

تخصص چشم و فلوشیپ ویتره و رتین


دکتر عباس افکاری

متخصص

تخصص چشم


دکتر جمشید وفا

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر بختیار حسینی

متخصص

تخصص چشم


دکتر رحیم عبدالوند

متخصص

تخصص چشم


دکترفاطمه وزیری سرشک

متخصص

متخصص چشم پزشکی


دکتر سیدمحمود محمدی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر محمد مشایخی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر سید رضا حسینی نژاد

متخصص

جراح و متخصص بیماری های چشم


دکتر عبدالرحیم امینی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر محمد احمدحسینی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر اردشیر اسلامی راد

متخصص

جراح ومتخصص چشم


دکتر سیدحامد فقیهی

متخصص

متخصص چشم پزشکی


دکتر منصور خالقی

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی متخصص چشم پزشکی


دکتر محمدحسین صادقی

متخصص

تخصص چشم


خدمات ارزش افزوده اکسیر