جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی صفحه 7

دکتر عماد بیانی

متخصص

تخصص چشم


دکتر زیبا صفری

فوق‌تخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر حسین محمد نژاد

پزشک

متخصص چشم


دکتر حورا میرزاجانی

پزشک

متخصص چشم


دکتر عزیز وفائی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر محمد محسنی بدل آبادی

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر علی فروغی

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر اردشیر اقبالی افشار

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر فریده ملائی

فوق‌تخصص

فوق تخصص چشم (فلوشیپ قرنیه)


دکتر رحمان نظری

پزشک

متخصص چشم


دکتر زهرا خادم

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر محسن علیجانی گنجارودی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


دکتر ناصر قدوسی

پزشک

متخصص چشم پزشک


دکتر حسین روستایی

پزشک

متخصص چشم


دکتر بهرام گروسی

پزشک

متخصص چشم


دکتر محمد تقوی رفسنجانی

پزشک

متخصص چشم پزشکی


خدمات ارزش افزوده اکسیر