جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی صفحه 10

دکتر گلدیس اسپندار

فوق‌تخصص

جراح و متخصص چشم ، فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی


دکتر هرمز شمس

متخصص

تخصص چشم


دکتر محمد کریم نعمت الهی

متخصص

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم(استرابیسم)


دکتر محمود جباروند بهروز

فوق‌تخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر امید صالحپور

متخصص

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم (استرابیسم)


دکتر علیرضا رمضانی

متخصص

تخصص چشم


دکتر علیرضا برادران رفیعی

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی و فلوشیپ سطح چشم


دکتر بهمن سلاح ورزی

متخصص

تخصص چشم


دکتر سید حسن شهیدی

فوق‌تخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر زهره بهروزی

فوق‌تخصص

تخصص چشم - فلوشیپ گلوکوم


دکتر حسین محمدربیع

متخصص

فلوشیپ چشم


دکتر ارسلان مهدی پور

متخصص

تخصص چشم


دکتر شاهین یزدانی

متخصص

تخصص چشم


دکتر حیدر سیاتیری

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر نرگس زندوکیل

متخصص

تخصص چشم ( فلوشیپ گلوکوم )


دکتر امیر فدایی

متخصص

تخصص چشم


خدمات ارزش افزوده اکسیر