جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ژنتیک و پزشکی هسته ای

دکتر فریده یوسفی پور

متخصص

متخصص ژنتیک


آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

پروفسور

دکتر مجید خیراللهی


دکتر احمد نبی

پزشک

پرتونگاری


دکتر مرتضی امینی

پزشک

پرتونگاری


دکتر حسین غضنفری

پزشک

پرتونگاری


دکتر مهدی حقیقت

پزشک

پرتونگاری


دکتر حبیب الله مرادی

پزشک

پرتونگاری


دکتر رضا فروزنده

پزشک

پرتونگاری


آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر رحمانی

دکترا

دکتر سیدعلی رحمانی - دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی


دکتر ناصر طالب زاده

پزشک

پرتونگاری


دکتر محمد صادقی

پزشک

پرتونگاری


دکتر منوچهر آدی بیگ

پزشک

پرتونگاری


دکتر حمید ترابی

پزشک

پرتونگاری


دکتر حسین میران زاده

پزشک

پرتونگاری


دکتر کامبیز عباسی

پزشک

پرتونگاری


دکتر محسن زاهد پاشا

پزشک

پرتونگاری


دکتر کیاندخت کیانپور

پزشک

پرتونگاری


خدمات ارزش افزوده اکسیر