جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ژنتیک و پزشکی هسته ای

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

پروفسور

دکتر مجید خیراللهی


دکتر احمد نبی

پزشک

پرتونگاری


دکتر مرتضی امینی

پزشک

پرتونگاری


دکتر حسین غضنفری

پزشک

پرتونگاری


دکتر مهدی حقیقت

پزشک

پرتونگاری


دکتر حبیب الله مرادی

پزشک

پرتونگاری


دکتر رضا فروزنده

پزشک

پرتونگاری


آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر رحمانی

دکترا

دکتر سیدعلی رحمانی - دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی


خدمات ارزش افزوده اکسیر