جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی

دکتر یاسر قادری

متخصص

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


دکتر نصرالله بیانی

عمومی

گوش حلق بینی


دکتر پیام واردی

متخصص

جراح پلاستیک


دکتر حمید مزارعی

متخصص

گوش و حلق و بینی


دکتر رضا مجتبوی

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی-جراح سر و گردن


دکتر پیمان دبیرمقدم

متخصص

گوش گلو بینی حنجره و جراحی سر و گردن


دکتر وحیده درتاج

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر محسن رجایی

پزشک

گوش وحلق وبینی


دکتر ابوالفضل قبادی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر داود اکبری

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر میر عبدالعلی مجابی

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر بهروز براتی

فوق‌تخصص

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی گوش؛متخصص وجراح گوش وگلو وبینی ؛جراح سر وگردن


دکتر شاپور صفری

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر منوچهر مجدی نسب

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر مهردادکوکبی

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر سید حمید رضا ابطحی

فوق‌تخصص

متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی گوش و کاشت حلزون شنوایی


دکتر مریم شرفی

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینى و جراحی سر و گردن


دکتر فیروزه ضیاء

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


دکتر علی مرساقیان

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی ورینوپلاستی


دکتر نصرت الله پروین

متخصص

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


خدمات ارزش افزوده اکسیر