جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ادیولوژی تمام شهر ها صفحه 4

دکتر حمید بهزادی

متخصص

متخصص رادیولوژی


دکتر یوسف سبحانی

متخصص

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی


دکتر سید رضا حسینی

متخصص

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی


دکتر محمد زارع

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر ایرج شاکر

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر سیمین رهبر سعادتی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر عیسی یکانی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر علی امینی

متخصص

متخصص سونوگرافی رادیولوژی


بیمارستان امام سنقر سنقر

بیمارستان امام سنقر

سونوگرافی , رادیولوژی


دکتر مسعود ورشوساز

متخصص

تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab