جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ادیولوژی تمام شهر ها صفحه 5

دکتر شعله شهیدی

متخصص

تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)


دکتر فضل الله قبادی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر فیروزه مدانلو

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر حمید مثقالی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


کلینیک شنوا

کارشناس

محبوبه علی محمدی - ادیولوژیست


دکتر عصمت مهدوی حاجی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


ستاره صمدی

کارشناس

شنوایی سنجی و سمعک اهواز


دکتر شهریار خرم

پزشک

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر علی مدقالچی

پزشک

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر مهدی نژادقلی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab