جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم تهران

دکتر بنفشه شاه نظری

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم


دکتر معصومه سلیمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم


دکتر فاطمه سیاری فرد

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان


دکتر فهیمه سهیلی پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان


دکتر فرحناز ترابی

متخصص

بورد تخصصی بیماریهای داخلی غدد ومتابولییم


دکتر مجید ولی زاده

فوق‌تخصص

متخصص داخلی- فوق تخصص غدد


نازلی گنجی

کارشناس‌ارشد

کارشناس ارشد روانشناسی


کاردرمانی شفق

کارشناس‌ارشد

زهرا شفیعی - کارشناس ارشد کاردرمانی


دکتر فاطمه اصفهانیان

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر مهرناز ایمانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای غدد


خدمات ارزش افزوده اکسیر