جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم تهران صفحه 3

دکتر سعید کلباسی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر ایرج حیدری

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر  ایرج ایران زاد

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر نوید سعادت دامغانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر فرزاد حدائق

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر  منوچهر نخجوان

پزشک

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر منوچهر جزایری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر سید عادل جاهد

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر حسین کریمی جعفری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر شهرام علمداری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر