جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان پوست و مو تهران صفحه 5

دکتر فرهاد کاوه

دکترا

دکترای حرفه ای پزشکی- پوست و مو


دکتر شراره حیدری

دکترا

دکترای حرفه ای پزشکی - پوست و مو


دکتر فرهاد موسی زاده

فوق‌تخصص

جراح عمومی جراح پستان


دکتر محمود سعیدا

فوق‌تخصص

متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کودکان


کلینیک مسعود

متخصص

دکتر نسیبه خالق نژاد طبری - جراح عمومی


دکتر فرزاد پناهی

متخصص

جراحی عمومی


دکتر فریدون معماری

فوق‌تخصص

فلوشیپ جراحی سرطان


دکتر عبدالله شفیعی

متخصص

تخصص جراحی عمومی


دکتر احمد میر

متخصص

تخصص جراحی عمومی


دکتر سیما مشایخی

متخصص

تخصص جراحی عمومی


خدمات ارزش افزوده اکسیر