جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی اصفهان

دکتر امیر صادقی

فلوشیپ

فلوشیپ قرنیه ، متخصص وجراح چشم پزشکی


دکتر احمدرضا خلیلیان

فوق‌تخصص

جراح و فوق تخصص چشم، دارای بورد تخصصی و فلوشیپ جراحی قرنیه، کاتاراکت، اصلاح جراحی عیوب انکسار ی، پیوند قرنیه


دکتر سید محمد میرهاشمی

متخصص

جراح و متخصص چشم


دکتر احمدرضا ساوج

متخصص

متخصص وجراح چشم


دکتر محمد قریشی

متخصص

متخصص چشم پزشک


دکتر مرجان سجادی

متخصص

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم(استرابیسم)


دکتر سیداحمد نوربخش

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر مرتضی شهشهان

متخصص

متخصص چشم


دکتر علیرضا پیمان

متخصص

متخصص چشم پزشکی


خدمات ارزش افزوده اکسیر