جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی تهران صفحه 4

دکتر امیر فدایی

متخصص

تخصص چشم


دکتر ماندانا احمدی

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر منصور مظفری

متخصص

تخصص چشم


دکتر بهزاد نیکبخت

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر مهدی رخصت یزدی

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر  حمید احمدیه

پزشک

چشم(فلوشیپ ویتره و رتین)


دکتر مصطفی نادری

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


خدمات ارزش افزوده اکسیر