جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان چشم پزشکی تهران صفحه 5

دکتر محمدرضا فروتن

متخصص

تخصص چشم


دکتر خسرو جدیدی

فوق‌تخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر سیدعلیرضا مکی

متخصص

تخصص چشم


دکتر علیرضا نادری

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر  نوید نیل فروشان

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر محسن رمضان زاده

متخصص

تخصص چشم


دکتر فرید کریمیان

متخصص

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی


دکتر مهران پاکزاد

متخصص

تخصص چشم


دکتر مسیح هاشمی

فوق‌تخصص

متخصص چشم / فلوشیپ شبکیه ولیزر


چشم پزشکی ، اپتومتری و عینک مارون

متخصص

دکتر تورج طاهری - متخصص چشم پزشکی


خدمات ارزش افزوده اکسیر