جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی تهران صفحه 2

دکتر الهام یعقوبی

متخصص

متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن


دکتر فیروز ناظم

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر مجید نصیری

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر رجب شیروانی

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر محمدتقی خورسندی آشتیانی

متخصص

متخصص گوش و حلق وبینی


دکترعلیرضا سلیمانی ابیانه

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر  بهرام مقدم فرد

پزشک

  گوش، حلق و بینی


دکتر پیمان دبیرمقدم

متخصص

گوش گلو بینی حنجره و جراحی سر و گردن


دکتر وحیده درتاج

متخصص

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر بهروز براتی

فوق‌تخصص

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی گوش؛متخصص وجراح گوش وگلو وبینی ؛جراح سر وگردن


خدمات ارزش افزوده اکسیر