جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بانه

دکتر مریم مشایخی

پزشک

پرتونگاری


دکتر ماندانا اقدم پور

پزشک

پرتونگاری


دکتر حسین پاسائیان

پزشک

پرتونگاری


دکتر پور انداخت اصغری

پزشک

پرتونگاری


دکتر محسن محمدی

متخصص

تخصص بیماری های داخلی


دکتر مهسا موسوی

پزشک

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر علی اصغر مولایی

پزشک

پرتونگاری


دکتر حسام عسگری زاده

پزشک

پرتونگاری


خدمات ارزش افزوده اکسیر