جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان بانه);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(70)||CHR(97)||CHR(67),5) FROM DUAL

    خدمات ارزش افزوده اکسیر