جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مهاباد صفحه 2

دکتر محمد علی کریمی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر عباسقلی حبیبی

پزشک

پرتونگاری


دکتر اردلان علی پور

پزشک

پرتونگاری


محمدصادق عبدالهی

پزشک

کارشناس ارشد شنوایی سنجی


دکتر سعید حبیب زاده بوکانی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر مراد رسول رمضانی

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر بیژن دباغیان

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر بهزاد شلماشی

پزشک

متخصص بیهوشی


دکتر سیده ام کلثوم قاضی مکری

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر ناصر یوسف نژاد

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


خدمات ارزش افزوده اکسیر