دکتر شیلان آژده

دکتر شیلان آژده

رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 132980

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شیلان آژده
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024