دکتر مرضیه عالی کردکلائی

دکتر مرضیه عالی کردکلائی

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 100929

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مرضیه عالی کردکلائی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
م نبوت درمانگاه وصال
 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مرضیه عالی کردکلائی کرج : 34472122
Exir 2022